DỊCH VỤ

Giới thiệu các dịch vụ chúng tôi cung cấp

TƯ VẤN THỊ LỰC

TƯ VẤN SẢN PHẨM

TƯ VẤN CÔNG NGHỆ

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

TƯ VẤN

Đo thị lực – thử độ – xác nhận nhu cầu thị lực với khách hàng

TƯ VẤN

Đo thị lực – thử độ – xác nhận nhu cầu thị lực với khách hàng

TIẾP NHẬN

Tiếp nhận đơn hàng tròng kính

TIẾP NHẬN

Tiếp nhận đơn hàng tròng kính

KIỂM TRA

Kiểm tra đơn hàng với số tồn kho

KIỂM TRA

Kiểm tra đơn hàng với số tồn kho

XÁC NHẬN

Xác nhận đơn hàng – thời gian giao hàng dự kiến 1 – 5 -10 ngày (+/-) 2 ngày

XÁC NHẬN

Xác nhận đơn hàng – thời gian giao hàng dự kiến 1 – 5 -10 ngày (+/-) 2 ngày

POS

POS chuyển nội bộ đơn hàng đến phòng Lab – Xác nhận từ phòng Lab

POS

POS chuyển nội bộ đơn hàng đến phòng Lab – Xác nhận từ phòng Lab

POS GIAO HÀNG

POS thực hiện giao hàng qua app đến khách/ hoặc khách đến POS nhận

POS KIỂM TRA

POS kiểm tra lại thông tin liên quan
đơn hàng

POS KIỂM TRA

POS kiểm tra lại thông tin liên quan
đơn hàng

POS THEO DÕI

POS theo dõi kết quả trả đơn hàng từ phòng Lab

POS THEO DÕI

POS theo dõi kết quả trả đơn hàng từ phòng Lab

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG